Witamy w Tyréns

TYRENS POLSKA SP. Z O.O.
ul. ks. J. Tischnera 8
30-418 Kraków

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa
- Śródmieścia w Krakowie
KRS nr 0000825995
NIP 6762577103
REGON 385412141
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN

e-mail: info@tyrenspolska.com

tel: +48 12 352 31 23